nuocvietmenyeu

Giờ Sinh Cũng Quan Trọng Trong Tử Vi.

3 bài viết trong chủ đề này

Mấy hôm trước nuocviet có ngồi coi lại những lá số của danh nhân, thì thấy điều lạ là: hầu hết những người sinh vào giờ Tuất thì làm nên cơ đồ và lưu danh hậu thế. Đó là suy nghĩ sơ thiển của nuocviet, xin quý vị cho cao kiến thêm về chủ đề này.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn

Mấy hôm trước nuocviet có ngồi coi lại những lá số của danh nhân, thì thấy điều lạ là: hầu hết những người sinh vào giờ Tuất thì làm nên cơ đồ và lưu danh hậu thế. Đó là suy nghĩ sơ thiển của nuocviet, xin quý vị cho cao kiến thêm về chủ đề này.

Nếu bạn có những phát kiến về vấn đề này bạn cứ đăng lên. Còn không thì chuyển cho các anh làm lịch Phủ Đổng bên lyso.vn để các anh ấy nghiên cứu cho vào lịch để mọi người thấy giờ sinh đẹp nhất( giờ sinh mới chỉ là một yếu tố của hiền tài mà thôi).

Liêm trinh loại này cũng đã nghiên cứu và chỉ thành công khi được chỉ dẫn do:

"Lên chùa hái một cành sen

ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng giăng"

kính bạn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sinh giờ Tuất -> Thân cư tài bạch, không kiếp, xương khúc, thai cáo đứng cố định.

Bạn xem bao nhiêu lá số của danh nhân ?

Share this post


Link to post
Share on other sites