ỷTanThiChungThuy

Danh tính va số mệnh

3 bài viết trong chủ đề này

Cô Phúc Anh kính mến!

Cháu xin phép được hỏi cô một chút: chồng cháu có một tên gọi khác (tên thứ hai-không phải tên khai sinh). Cháu thích cái tên này (Nguyễn Gia Bách) vì vậy có ý định lấy tên đó đặt tên khai sinh cho con trai sap sinh. Vậy có được không ạ, có gì bất tiện về thuần phong mỹ tục không a,tên này do các cụ trong họ đặt thêm và chúng cháu thường chỉ đọc khi khấn với tổ tiên trong dip lễ tết, cháu mong cô chỉ giúp. Nếu không nên đặt tên như vậy thì cháu kính nhờ cô xem giúp cho cháu tên: Nguyễn Gia Bình, Nguyễn Gia Trung.

Cháu kính mong nhận được sự giúp đỡ của cô.

Cháu cảm ơn cô nhiều.

Kính thư Cô.

Cháu: TTC. Thuy

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô Phúc Anh kính mến!

Cháu xin phép được hỏi cô một chút: chồng cháu có một tên gọi khác (tên thứ hai-không phải tên khai sinh). Cháu thích cái tên này (Nguyễn Gia Bách) vì vậy có ý định lấy tên đó đặt tên khai sinh cho con trai sap sinh. Vậy có được không ạ, có gì bất tiện về thuần phong mỹ tục không a,tên này do các cụ trong họ đặt thêm và chúng cháu thường chỉ đọc khi khấn với tổ tiên trong dip lễ tết, cháu mong cô chỉ giúp. Nếu không nên đặt tên như vậy thì cháu kính nhờ cô xem giúp cho cháu tên: Nguyễn Gia Bình, Nguyễn Gia Trung.

Cháu kính mong nhận được sự giúp đỡ của cô.

Cháu cảm ơn cô nhiều.

Kính thư Cô.

Cháu: TTC. Thuy

Chào bạn ,

Vấn đề chọn tên con là do gia đình quyết định , do đó Phúc Anh không có ý kiến về việc tên bạn lấy tên không chính thức của chồng đặt cho cháu bé ! Bạn nên hỏi ý kiến trong nhà vẫn hơn .

Phúc Anh chỉ phân tích tên bạn hỏi .

1. Nguyễn Gia Bách

- Về ngũ cách : tốt

- Về tính cách & vận số : người giỏ giao thiệp , khéo xoay sở , có thú vui sưu tầm . Cuộc đời nhìn chung khá thành công , thích hợp với việc kinh doanh .

2. Nguyễn Gia Bình

- Về ngũ cách : tên có tổng vận không tốt

- Về tính cách & vận số : tính thận trọng , đa nghi và bảo thủ nên thường gặp bất lợi trong giao tiếp . Cuộc đời nhìn chung ở mức trung bình khá .

1. Nguyễn Gia Trung

- Về ngũ cách : tốt

- Về tính cách & vận số : tính dễ thân thiện , nói nhiều , khá có duyên nhất là trong mắt người khác phái . khéo xoay sở , có thú vui sưu tầm . Thích hợp với công việc có tính chất giao tiếp hay kinh doanh . Cuộc đời nhìn chung mức khá .

Phúc Anh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô Phúc Anh kính mến!

Cháu xin phép được hỏi cô một chút: chồng cháu có một tên gọi khác (tên thứ hai-không phải tên khai sinh). Cháu thích cái tên này (Nguyễn Gia Bách) vì vậy có ý định lấy tên đó đặt tên khai sinh cho con trai sap sinh. Vậy có được không ạ, có gì bất tiện về thuần phong mỹ tục không a,tên này do các cụ trong họ đặt thêm và chúng cháu thường chỉ đọc khi khấn với tổ tiên trong dip lễ tết, cháu mong cô chỉ giúp. Nếu không nên đặt tên như vậy thì cháu kính nhờ cô xem giúp cho cháu tên: Nguyễn Gia Bình, Nguyễn Gia Trung.

Cháu kính mong nhận được sự giúp đỡ của cô.

Cháu cảm ơn cô nhiều.

Kính thư Cô.

Cháu: TTC. Thuy

Chào bạn ,

Vấn đề chọn tên con là do gia đình quyết định , do đó Phúc Anh không có ý kiến về việc tên bạn lấy tên không chính thức của chồng đặt cho cháu bé ! Bạn nên hỏi ý kiến trong nhà vẫn hơn .

Phúc Anh chỉ phân tích tên bạn hỏi .

1. Nguyễn Gia Bách

- Về ngũ cách : tốt

- Về tính cách & vận số : người giỏ giao thiệp , khéo xoay sở , có thú vui sưu tầm . Cuộc đời nhìn chung khá thành công , thích hợp với việc kinh doanh .

2. Nguyễn Gia Bình

- Về ngũ cách : tên có tổng vận không tốt

- Về tính cách & vận số : tính thận trọng , đa nghi và bảo thủ nên thường gặp bất lợi trong giao tiếp . Cuộc đời nhìn chung ở mức trung bình khá .

1. Nguyễn Gia Trung

- Về ngũ cách : tốt

- Về tính cách & vận số : tính dễ thân thiện , nói nhiều , khá có duyên nhất là trong mắt người khác phái . khéo xoay sở , có thú vui sưu tầm . Thích hợp với công việc có tính chất giao tiếp hay kinh doanh . Cuộc đời nhìn chung mức khá .

Phúc Anh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay