hhtt

Thảo luận về cách coi hạn

5 bài viết trong chủ đề này

Các bậc tiền bối ơi?

các bậc tiền bối có thể chỉ bậc vãn bối cách coi hạn chính xác nhất không?

có ông bác từng chỉ mình coi hạn nên coi mệnh có sao gì kết hợp đại hạn mười năm và đại hạn năm tuổi rơi vào 10 năm đó mà luận?

nhưng cũng có người nói nên kết hợp đại hạn năm tuổi người đó và tiểu hạn người đó vào năm nào mà luận?

rốt cuộc là sao?

ví dụ đại hạn 10 năm 22 - 31 rơi vào cung phúc đức!

đại hạn năm 27 rơi vào cung phu

nhưng lưu niên tiểu hạn năm 27 tuổi là năm mão lại rơi vào cung tử tức?

thì coi thế nào cho chính xác theo kinh nghiệm các bậc tiền bối?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các bậc tiền bối ơi?

các bậc tiền bối có thể chỉ bậc vãn bối cách coi hạn chính xác nhất không?

có ông bác từng chỉ mình coi hạn nên coi mệnh có sao gì kết hợp đại hạn mười năm và đại hạn năm tuổi rơi vào 10 năm đó mà luận?

nhưng cũng có người nói nên kết hợp đại hạn năm tuổi người đó và tiểu hạn người đó vào năm nào mà luận?

rốt cuộc là sao?

ví dụ đại hạn 10 năm 22 - 31 rơi vào cung phúc đức!

đại hạn năm 27 rơi vào cung phu

nhưng lưu niên tiểu hạn năm 27 tuổi là năm mão lại rơi vào cung tử tức?

thì coi thế nào cho chính xác theo kinh nghiệm các bậc tiền bối?

Xét hạn là một trong những yêu cầu cơ bản khi luận giải một lá tử vi. Theo tôi, khi xét hạn của một năm, thì ít nhất người luận tử vi cần ghi nhớ yêu cầu Tam tài: Thiên - Địa - Nhân.

Thế nào là Thiên: Lưu tiểu hạn hàng năm được coi như về phần thiên.

Thế nào là Địa: Lưu Thái Tuế hàng năm về cung địa chi nào, được coi là thuộc Địa.

Thế nào là Nhân: Lưu niên đại hạn năm tuổi của đương số, về đâu, đó coi như phần Nhân.

Kết hợp ý nghĩa cung số của 3 ngôi Thiên Địa Nhân cũng hàm ý nói đến sự kiện chính yếu xảy ra trong năm.

Chi tiết của các sự kiện, diễn tiến quá trình như thế nào, lấy sự kết hợp của các tinh đẩu nằm trên các cung số này để luận theo logic.

Ngoài ra, còn tàng ẩn nhất 2 cung số nữa nói về hạn. Với các luận cung tàng này, có thể chi tiết hóa rõ hơn nội dung hạn cần xét.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính bác Lão Nông

Xét hạn là một trong những yêu cầu cơ bản khi luận giải một lá tử vi. Theo tôi, khi xét hạn của một năm, thì ít nhất người luận tử vi cần ghi nhớ yêu cầu Tam tài: Thiên - Địa - Nhân.

Thế nào là Thiên: Lưu tiểu hạn hàng năm được coi như về phần thiên.

Thế nào là Địa: Lưu Thái Tuế hàng năm về cung địa chi nào, được coi là thuộc Địa.

Thế nào là Nhân: Lưu niên đại hạn năm tuổi của đương số, về đâu, đó coi như phần Nhân.

Kết hợp ý nghĩa cung số của 3 ngôi Thiên Địa Nhân cũng hàm ý nói đến sự kiện chính yếu xảy ra trong năm.

Chi tiết của các sự kiện, diễn tiến quá trình như thế nào, lấy sự kết hợp của các tinh đẩu nằm trên các cung số này để luận theo logic.

Ngoài ra, còn tàng ẩn nhất 2 cung số nữa nói về hạn. Với các luận cung tàng này, có thể chi tiết hóa rõ hơn nội dung hạn cần xét.

Qua một số thực tiễn liêm trinh thấy rằng lá số tử vi được chấm ở một thời gian cố định, các lời luận giải hạn của từng sao sẽ ứng nghiệm khi vị trí lưu sao về đúng vị trí đã chấm lá số tử vi, còn ở các vị trí khác thì có lẽ lại thuộc vào vấn đề tương tác nên lá số tử vi cũng chỉ giải quyết được các mốc cụ thể mà thôi.

Kính bác

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vấn đề xét hạn của một lá tử vi, khi nói đến phần tàng ẩn, thì phải sử dụng đến công cụ quan hệ Lục Thân và sinh khắc ngũ hành. Có 3 nguyên liệu sẵn có trên 1 lá số tiêu chuẩn để nói về việc này: Ngày sinh (lấy phần thiên Can); Bản mệnh và ngũ hành nạp âm năm xét hạn. Ví dụ, ngoài 3 ngôi Tam tài như đã nói ở phần trên, nếu một người sinh ngày Canh Thân, giữ bản mệnh Mộc (Bình địa Mộc chẳng hạn), năm xét hạn là Kỷ Sửu (thuộc Tích Lịch Hỏa theo Lục thập Hoa Giáp, hoặc thuộc Thủy theo Lạc việt Hoa Giáp), thì:

Ngày Canh thuộc về Kim, Năm Sửu thuộc về Hỏa (hoặc Thủy), Hỏa khắc Kim nên năm nay phải xét hạn thêm trên cung Quan và cung Tật ách. (nếu là Thủy thì Thủy sinh Kim nên hạn ẩn tại Phụ mẫu và Điền Trạch).

Bản mệnh Mộc. Mộc sinh Hỏa thì xét Tử tức, (Thủy sinh Mộc, xét Phụ Mẫu).

Đấy là chưa đặt vấn đề lấy thêm quẻ Dịch để xét biến dịch năm hạn. Vấn đề này tham khảo thêm lý luận của bác Hà Uyên.

Share this post


Link to post
Share on other sites

quả thật là xem hạn trong tử vi rất khó,bao gồm rất nhiêu cung phải xem xét.

Share this post


Link to post
Share on other sites