Vo Truoc

Nạp Thiên Can Cho Các Hào Của Quẻ

1 bài viết trong chủ đề này

Anh chị em trên diễn đàn thân mến!

Có lẽ ACE đều biết rằng các hào trong quẻ đều được nạp Địa chi theo các qui tắc mà sách xưa truyền lại và dự đoán theo các hào của quẻ căn cứ rất nhiều vào các thuộc tính Địa chi này. Ngoài ra, các Quẻ còn được nạp Thiên can nhưng không thấy ứng dụng nhiều ảnh hưởng của các Thiên can này tronh dự đoán. Vấn đề này trên diễn đàn của chúng ta cũng đã có bàn tới trong chuyên mục nạp Địa chi cho các hào của quẻ cách nay chừng nửa năm.

Tôi nghĩ rằng, về nguyên tắc phải có vấn đề nạp Thiên can cho các hào của quẻ, nạp Địa chi cho các quẻ trong dự đoán bằng quẻ dịch. Như vậy mỗi hào trong quẻ cũng như toàn quẻ được gắn với các thuộc tính Thiên can Địa chi làm tăng thông tin dữ liệu để dự đoán lên rất nhiều dẫn đến kết quả dự đoán sẽ chính xác hơn

Tôi xin hỏi có ở đâu, sách nào đề cập tới việc nạp Thiên can cho các hào của quẻ hay nạp Địa chi cho quẻ không nhỉ?

Thân mến!

Share this post


Link to post
Share on other sites