Phước Huệ

Tháng Nhuận & Giờ âm Lịch

1 bài viết trong chủ đề này

Kính thưa các học giả và các anh chị,

Phước Huệ có thắc mắc xin được chỉ dạy. Xin được hỏi trong Tử vi khi lấy lá số cho tháng âm, ví dụ rơi vào tháng 5 nhuận thì tháng đó được tính theo tháng 5 hay tháng 6. Bởi lẽ sinh vào tháng 5 nhuận Mậu Dần có sách nói lấy số tử vi là tháng 5 có sách nói lấy số tử vi vào tháng 6. Nhưng cũng có sách nói từ ngày 1 - 14 (al) được tính vào tháng trước và sau ngày 14 được tính là tháng sau. Vậy lấy thế nào cho đúng. Tương tự nếu một người mất vào tháng nhuận thì tính ngày giỗ xác định như thế nào.

Về tính giờ âm lịch. Nhiều sách nói 23h01-01h00: Tý; 01h01-03h00: Sửu. Tuy nhiên còn tủy thuộc vào múi giờ, vị trí địa lý cũng như theo mùa. Vậy cách tính giờ âm lịch như thế nào cho thật chính xác cho đối với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

PH có đọc và tìm kiếm thì thấy giờ âm lịch ở Việt Nam được xác định như sau (tài liệu không có trích dẫn xuất xứ)

Tháng 2 và tháng 8: từ 3giờ 40 đến 5 giờ 40 là giờ Dần.

Tháng 3 và tháng 7: từ 3g50 đến5g50 là giờ Dần

Tháng4 và tháng 6: từ 4g đến 6g là giờ Dần

Tháng5 : từ 4g10 đến 6g10 là giờ Dần

Tháng 10 và tháng chạp: Từ 3g20 đến 5g20 là giờ Dần

Tháng 11: từ 3g10 đến 5g10 là giờ Dần

Căn cứ vào giờ Dần để suy ra các giờ khác.

Vậy cách xác định giờ âm lịch thế nào cho đúng, và đối với các tháng Nhuận giờ âm lịch được xác định ra sao. PH rất mong được chỉ dạy.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites