Thiên Sứ

Bài Toán Hiện đại Và Lý Học Đông Phương.

103 bài viết trong chủ đề này

Bác Thiên Sứ thân mến, cháu có đọc ở 1 trang web nói về Hà đồ và Lạc thư của Việt nho. Cháu thấy có vài điểm khác với đồ hình của bác. Bác có thể giải thích giúp cháu được không ạ.

Posted Image

Theo bảng số của Hà đồ thì tổng các hàng ngang, dọc, chéo đều là 15.

Sau đó trang web cũng giải thích theo dãy số Arithmetic progression of Hà Lạc Magic square và đưa ra kết luận: 8 là chính Bắc, 4 chính Tây, 6 chính Đông, 2 chính Nam

Độ số và phương vị Hà Đồ Lạc Thư do cổ thư chữ Hán là độ số chuẩn và đã được chứng minh cơ sở thực tế của nó. Còn lại những đồ hình khác có thể do người sau tự suy luận chủ quan mà nghĩ ra, không có cơ sở thực tế. Xin xem: "Hà Đồ trong văn minh Lạc Việt"; hoặc "Tìm về cội nguồn Kinh Dịch".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cái này là nghiên cứu của ông "Trúc Lâm Đoàn Vũ" gì đấy đăng trên trang web anviettoancau.net.

Minh định chủ quyền đích thực của Lạc thư Hà đồ Huyền số trong sử thuyết con Rồng cháu Tiên Linh địa Xích Quỷ và huyền số 18

Cháu thấy ông ấy giải thích về các quẻ bát quái khá hợp lý, nhưng về hướng thì không tin tưởng lắm. Trong loạt bài "Lạc Việt độn toán" phần 1-3 cháu thấy bác viết như sau:

"trên Cửu cung Hà Đồ và Cửu Cung Lạc thư đều có từng cặp Ngũ hành cho tám cung (Bát Môn) - Hà Đồ tính thuận theo chiều kim đồng hồ theo chiều Ngũ hành tương sinh và Lạc Thư tính nghịch theo chiều kim đồng hồ theo chiều Ngũ hành tương khắc. Điều này được minh hoạ bằng hình dưới đây:

Hà Đồ phối Hậu Thiên Lạc

Nguyên lý căn để thuộc về văn hiến Việt

Posted Image

Lạc thư phối Hậu Thiên Văn Vương

Posted Image

Cháu không thấy Lạc thư nghịch chiều kim đồng hồ theo chiều ngũ hành tương khắc mà chỉ thấy thực ra mỗi quẻ khôn với quẻ tốn đổi chỗ cho nhau so với Hà đồ. Xin bác giải thích giúp cháu với.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cái này là nghiên cứu của ông "Trúc Lâm Đoàn Vũ" gì đấy đăng trên trang web anviettoancau.net.

Minh định chủ quyền đích thực của Lạc thư Hà đồ Huyền số trong sử thuyết con Rồng cháu Tiên Linh địa Xích Quỷ và huyền số 18

Cháu thấy ông ấy giải thích về các quẻ bát quái khá hợp lý, nhưng về hướng thì không tin tưởng lắm. Trong loạt bài "Lạc Việt độn toán" phần 1-3 cháu thấy bác viết như sau:

"trên Cửu cung Hà Đồ và Cửu Cung Lạc thư đều có từng cặp Ngũ hành cho tám cung (Bát Môn) - Hà Đồ tính thuận theo chiều kim đồng hồ theo chiều Ngũ hành tương sinh và Lạc Thư tính nghịch theo chiều kim đồng hồ theo chiều Ngũ hành tương khắc. Điều này được minh hoạ bằng hình dưới đây:

Hà Đồ phối Hậu Thiên Lạc

Nguyên lý căn để thuộc về văn hiến Việt

Posted Image

Lạc thư phối Hậu Thiên Văn Vương

Posted Image

Cháu không thấy Lạc thư nghịch chiều kim đồng hồ theo chiều ngũ hành tương khắc mà chỉ thấy thực ra mỗi quẻ khôn với quẻ tốn đổi chỗ cho nhau so với Hà đồ. Xin bác giải thích giúp cháu với.

Bắt đầu từ Thổ Vàng khắc Thủy xanh lam. Thủy Lam khắc Hỏa Dỏ. Hỏa đỏ khắc Kim Trằng, Kim Trằng khắc Mộc xanh lá cậy. Híc. Đang buồn quá, gặp câu hỏi này bùn hơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites