minhvu76

Xem Tuổi

2 bài viết trong chủ đề này

Kính nhờ BQT xem giúp

Tôi tên: Trần Hữu Minh Vũ, sinh ngày 3/9 AL năm Bính Thìn

bạn gái: Lê Thị Mai Tâm, sinh ngày 25/8 AL năm Nhâm Tuất

(Lưu ý: cả 2 đều đã lập gia đình 1 lần)

Tôi có ktra thì thấy can chi đều khắc, nhưng là phu khắc thê

và tôi đọc được 1 câu trong "Triệu Thị Minh Nguyệt Tử vi kinh"

- Phu khắc thê nghi tàm nghi tử

- Thê khắc phu nghi bại nghi vong

Nhờ BQT giải thích giúp 2 câu thơ này.

Và 1 vấn đề nữa: nếu chúng tôi cuới nhau thì nên sinh con vào năm nào? và đặt tên là gì?

Chân thành cảm ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính nhờ BQT xem giúp

Tôi tên: Trần Hữu Minh Vũ, sinh ngày 3/9 AL năm Bính Thìn

bạn gái: Lê Thị Mai Tâm, sinh ngày 25/8 AL năm Nhâm Tuất

(Lưu ý: cả 2 đều đã lập gia đình 1 lần)

Tôi có ktra thì thấy can chi đều khắc, nhưng là phu khắc thê

và tôi đọc được 1 câu trong "Triệu Thị Minh Nguyệt Tử vi kinh"

- Phu khắc thê nghi tàm nghi tử

- Thê khắc phu nghi bại nghi vong

Nhờ BQT giải thích giúp 2 câu thơ này.

Và 1 vấn đề nữa: nếu chúng tôi cuới nhau thì nên sinh con vào năm nào? và đặt tên là gì?

Chân thành cảm ơn!

bạn qua mục tư vấn đi :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites