Hà Uyên

Tìm Hiểu Về ý Nghĩa Của Tam Hợp

2 bài viết trong chủ đề này

Chào anh chị em trên diễn đàn.

Chúng ta nghe nói tới Tam hợp biến tam tai. Trước khi nhận thức về : biến Tam tai, chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa của Tam hợp.

- Tam hợp Dần - Ngọ - Tuất

- Tam hợp Tị - Dậu - Sửu

- Tam hợp Thân - Tý - Thìn

- Tam hợp Hợi - Mão - Mùi

Chúng ta có một Tam giác đều nội tiếp trong hình tròn, ba đỉnh của Tam giác đều là ba con vật tượng trưng được đặt tên. Ý nghĩa của Tam hợp cũng tham gia vào quyết định, khi lựa chọn con vật tiêu biểu tượng trưng.

Hà Uyên bắt đầu từ Tam hợp Dần -Ngọ - Tuất: ba con vật này đều có một đặc trưng giống nhau: đều thè lưỡi để thở khi "nhiệt" độ môi trường cao. Khi đi săn con Hổ phải có con Ngựa và con Chó. Như vậy, có thể giải thích Tam hợp Dần - Ngọ - Tuất thuộc Hỏa được chăng ?

Anh chị em cùng cho ý kiến bình giải.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hà Uyên xin tiếp tục bình giải

- Một giả thuyết: tam hợp Tị - Dậu - Sửu, với ý nghĩa trăn nuôi trồng trọt phát triển.

Share this post


Link to post
Share on other sites