Ducminh

Giáp Kình Giáp đà

2 bài viết trong chủ đề này

Em thấy sách viết rằng

Giáp kình giáp đà, chung thân khất cái

Nhưng nếu mệnh giáp kình đà thì mệnh chắc chắn có lộc tồn, lộc tồn là tài tinh rất tốt, như vậy thì sao có thể "chung thân khất cái được"

Xin các cao nhân giải thích giùm

Em thấy trong lá số tử vi có 2 sao "Sao chủ thân, sao chủ mệnh"

Em chưa hiểu ý nghĩa của 2 sao này trong việc luận đoán lắm, có bác nào biết xin giải thích giùm em với ạ.Thanks

Share this post


Link to post
Share on other sites

1 câu phú thì làm sao thể hiện hết được cách cục của một lá số? Giáp kình giáp đà thì đương nhiên có lộc tồn, tuy nhiên gặp hai sát tinh kè kè bên cạnh lúc nào cũng nhăm nhe của mình như vậy thì tất nhiên cũng phải lo lắng suốt ngày rồi. theo tôi nên tổng hợp tất cả các cách cục của lá số rồi mới xem xét các câu phú để tránh luận giải thiếu chính xác

Share this post


Link to post
Share on other sites