blueriver

Liêm Trinh Thất Sát Thủ Mệnh Làm Tướng Phải Không ạ

4 bài viết trong chủ đề này

Các bác xem giúp lá số này về:

- Công danh

- Tài lộc

- Tình cảm (có phải người này đa tình không?)

Hỏa (-)

QUAN-LỘC / 83

Tị

VŨ <-Kim-hđ>

PHÁ <-Thủy-hđ>

Lực-Sĩ

Đà-La

Điếu-Khách

Thiên-Hình

Thiên-Mã

Thiên-Trù

Bệnh

Hỏa (+)

NÔ-BỘC / 73

Ngọ

NHẬT <+Hỏa-mđ>

Lộc-Tồn

Bác-Sỉ

Thiên-Thương

Trực-Phù

Suy

Thổ (-)

THIÊN-DI (Thân) / 63

Mùi

PHỦ <-Thổ-đđ>

Quan-Phủ

Kình-Dương

Linh-Tinh

Thái-Tuế

Hoa-Cái

Đế-Vượng

Kim (+)

TẬT-ÁCH / 53

Thân

CƠ <-Thổ-vđ>

NGUYỆT <-Thủy-vđ>

Hóa-Lộc

Hóa-Khoa

Phục-Binh

Địa-Kiếp

Thiên-Sứ

Hồng-Loan

Đẩu-Quân

Thiên-Không

Thiếu-Dương

Thiên-Tài

Cô-Thần

Kiếp-Sát

Lâm-Quan

Thổ (+)

ĐIỀN-TRẠCH / 93

Thìn

ĐỒNG <+Thủy-hđ>

Hóa-Quyền

Thanh-Long

Phúc-Đức

Thiên-Giải

Thiên-Đức

Quả-Tú

Thiên-La

Lưu-Hà

Tử

Hợi

Sửu

Dần

Tuất

TÊN: Brother

Năm Sinh: ĐINH MÙI

Âm-Nam

Tháng: 9

Ngày: 24

Giờ: DẬU

Bản-Mệnh: Thiên-hà-Thủy

Cục: Mộc-tam-cục

THÂN cư THIEN-DI (Than) / 63: tại cung MÙI

Tử Bình - Cân Lượng

Mão

Dậu

Thìn

Thân

Mùi

Ngọ

Tỵ

Kim (-)

TÀI-BẠCH / 43

Dậu

TỬ-VI <+Thổ-bh>

THAM <-Thủy-hđ>

Thiên-Việt

Đại-Hao

Tang-Môn

Thiên-Riêu

Thiên-Y

LN Van-Tinh:

Quan-Đới

Mộc (-)

PHÚC-ĐỨC / 103

Mão

Tiểu-Hao

Thai-Phụ

Thiên-Quí

Bát-Tọa

Phượng-Các

Giải-Thần

Bạch-Hổ

Địa-Giải

TRIỆT

TUẦN

Mộ

Thổ (+)

TỬ-TỨC / 33

Tuất

CỰ <-Thủy-hđ>

Hóa-Kỵ

Bệnh-Phù

Thiếu-Âm

Địa-Võng

Mộc-Dục

Mộc (+)

PHỤ-MẪU / 113

Dần

Hữu-Bật

Thiên-Quan

Quốc-Ấn

Tướng-Quân

Địa-Không

Thiên-Hỉ

Long-Đức

Thiên-Thọ

TRIỆT

TUẦN

Tuyệt

Thổ (-)

MỆNH / 3

Sửu

LIÊM <-Hỏa-đđ>

SÁT <+Kim-đđ>

Văn-Khúc

Văn-Xương

Tấu-Thơ

Thiên-Hư

Tuế-Phá

Phá-Toái

Thai

Thủy (+)

HUYNH-ĐỆ / 13

LƯƠNG <-Mộc-vđ>

Tả-Phù

Phi-Liêm

Hỏa-Tinh

Tử-Phù

Nguyệt-Đức

Đào-Hoa

Dưỡng

Thủy (-)

PHU-THÊ / 23

Hợi

TƯỚNG <+Thủy-đđ>

Thiên-Khôi

Thiên-Phúc

Đường-Phù

Hỉ-Thần

Thiên-Khốc

Phong-Cáo

Ân-Quang

Tam-Thai

Long-Trì

Quan-Phù

Trường-Sinh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các bác xem giúp lá số này về:

- Công danh

- Tài lộc

- Tình cảm (có phải người này đa tình không?)

Hỏa (-)

QUAN-LỘC / 83

Tị

VŨ <-Kim-hđ>

PHÁ <-Thủy-hđ>

Lực-Sĩ

Đà-La

Điếu-Khách

Thiên-Hình

Thiên-Mã

Thiên-Trù

Bệnh

Hỏa (+)

NÔ-BỘC / 73

Ngọ

NHẬT <+Hỏa-mđ>

Lộc-Tồn

Bác-Sỉ

Thiên-Thương

Trực-Phù

Suy

Thổ (-)

THIÊN-DI (Thân) / 63

Mùi

PHỦ <-Thổ-đđ>

Quan-Phủ

Kình-Dương

Linh-Tinh

Thái-Tuế

Hoa-Cái

Đế-Vượng

Kim (+)

TẬT-ÁCH / 53

Thân

CƠ <-Thổ-vđ>

NGUYỆT <-Thủy-vđ>

Hóa-Lộc

Hóa-Khoa

Phục-Binh

Địa-Kiếp

Thiên-Sứ

Hồng-Loan

Đẩu-Quân

Thiên-Không

Thiếu-Dương

Thiên-Tài

Cô-Thần

Kiếp-Sát

Lâm-Quan

Thổ (+)

ĐIỀN-TRẠCH / 93

Thìn

ĐỒNG <+Thủy-hđ>

Hóa-Quyền

Thanh-Long

Phúc-Đức

Thiên-Giải

Thiên-Đức

Quả-Tú

Thiên-La

Lưu-Hà

Tử

Hợi

Sửu

Dần

Tuất

TÊN: Brother

Năm Sinh: ĐINH MÙI

Âm-Nam

Tháng: 9

Ngày: 24

Giờ: DẬU

Bản-Mệnh: Thiên-hà-Thủy

Cục: Mộc-tam-cục

THÂN cư THIEN-DI (Than) / 63: tại cung MÙI

Tử Bình - Cân Lượng

Mão

Dậu

Thìn

Thân

Mùi

Ngọ

Tỵ

Kim (-)

TÀI-BẠCH / 43

Dậu

TỬ-VI <+Thổ-bh>

THAM <-Thủy-hđ>

Thiên-Việt

Đại-Hao

Tang-Môn

Thiên-Riêu

Thiên-Y

LN Van-Tinh:

Quan-Đới

Mộc (-)

PHÚC-ĐỨC / 103

Mão

Tiểu-Hao

Thai-Phụ

Thiên-Quí

Bát-Tọa

Phượng-Các

Giải-Thần

Bạch-Hổ

Địa-Giải

TRIỆT

TUẦN

Mộ

Thổ (+)

TỬ-TỨC / 33

Tuất

CỰ <-Thủy-hđ>

Hóa-Kỵ

Bệnh-Phù

Thiếu-Âm

Địa-Võng

Mộc-Dục

Mộc (+)

PHỤ-MẪU / 113

Dần

Hữu-Bật

Thiên-Quan

Quốc-Ấn

Tướng-Quân

Địa-Không

Thiên-Hỉ

Long-Đức

Thiên-Thọ

TRIỆT

TUẦN

Tuyệt

Thổ (-)

MỆNH / 3

Sửu

LIÊM <-Hỏa-đđ>

SÁT <+Kim-đđ>

Văn-Khúc

Văn-Xương

Tấu-Thơ

Thiên-Hư

Tuế-Phá

Phá-Toái

Thai

Thủy (+)

HUYNH-ĐỆ / 13

LƯƠNG <-Mộc-vđ>

Tả-Phù

Phi-Liêm

Hỏa-Tinh

Tử-Phù

Nguyệt-Đức

Đào-Hoa

Dưỡng

Thủy (-)

PHU-THÊ / 23

Hợi

TƯỚNG <+Thủy-đđ>

Thiên-Khôi

Thiên-Phúc

Đường-Phù

Hỉ-Thần

Thiên-Khốc

Phong-Cáo

Ân-Quang

Tam-Thai

Long-Trì

Quan-Phù

Trường-Sinh

LIÊM -SÁT đồng mệnh thượng lộ mai thi , nếu ra sa trường thọ tiển nam sơn ,

Share this post


Link to post
Share on other sites

LIÊM -SÁT đồng mệnh thượng lộ mai thi , nếu ra sa trường thọ tiển nam sơn ,

Số một hóa giải Tử vi tài bạch, số 2 hóa giải Thiên phủ di (thân ) xung chiếu cứu giải nếu trong quân ngũ tuân đúng lệnh trên ra sa trường tướng tiên phong lập công số một.

Share this post


Link to post
Share on other sites