LinhNhi

Lưỡng Nghi Trong Tử Vi

10 bài viết trong chủ đề này

Sau đây là những hình vẽ về Lưỡng Nghi trong môn Tử Vi.

Ghi chú: những hình được vẽ ra sau khi đọc vài bài Lưỡng Nghi của hội viên Đào Hoa và các bài viết về sự thay đổi Thủy và Hỏa của hội viên Thiên Sứ

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm sau xí xọn vẽ tiếp vòng Chính Tinh trong Lưỡng Nghi Bát Quái

Bye for now

picture of the day by Mr DaoHoa.

Posted Image

Khi bé hỏi Mr DaoHoa về Thiên Can thì Mr DaoHoa tặng bé tấm hình nầy. Quái lạ chưa. hihihi !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn Đào Hoa và LinhNhi, thật là rõ ràng và sáng ý.

Hà Uyên.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn, Đào Hoa

Có phải Đào Hoa đồng lý giải với Linh Nhi chăng? Hay là bạn cần bổ túc gì thêm trước khi chúng ta đi sâu vào Lục Thập Hoa Giáp hợp-phá v.v...

Sapa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Huynh DaoHoa,

Bé theo quy cách trong lưỡng nghi bát quái.

Bên nội gồm có càn chấn khảm cấn. Bé dùng cách đó vào 6 hào kinh dịch với quẻ 1, 43, 14, 9, 10, 13, 44

Bên ngoại gồm có khôn tốn ly đoài. Bé dùng cách đó vào 6 hào kinh dịch với quẻ 24, 7, 15, 16, 8, 23

Từ từ thành hình 3D cho 64 quẻ Kinh Dịch quay vòng trái đất, với quẻ 1, 2, 63, 64 tượng trưng cho tứ tượng

Posted Image

Huynh coi như vậy có đúng theo quy luật của Lưỡng Nghi Bát Quái hay không?

Bé LinhNhi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào Linh Nhi.

Hà Uyên nhìn thấy mờ, không rõ được hào quẻ và số quẻ.

LinhNhi có thể cho hình rõ nét thêm hay số quẻ rõ nét thêm được không ?

Cảm ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Huynh DaoHoa,

Bé theo quy cách trong lưỡng nghi bát quái.

Bên nội gồm có càn chấn khảm cấn. Bé dùng cách đó vào 6 hào kinh dịch với quẻ 1, 43, 14, 9, 10, 13, 44

Bên ngoại gồm có khôn tốn ly đoài. Bé dùng cách đó vào 6 hào kinh dịch với quẻ 24, 7, 15, 16, 8, 23

Từ từ thành hình 3D cho 64 quẻ Kinh Dịch quay vòng trái đất, với quẻ 1, 2, 63, 64 tượng trưng cho tứ tượng

NhiNhi,

Quẻ #1 Thuần Càn Chính Yếu tượng trưng cho Đông Chí

Quẻ #2 Thuần Khôn Nhu Thuận tượng trưng cho Hạ Chí

Quẻ #63 Thủy Hỏa Ký Tế Hiện Hợp không phải tượng trưng cho Xuân Phân mà là

Quẻ #11 Địa Thiên Thái tượng trưng cho Xuân Phân

Quẻ #64 Hỏa Thủy Vị Tế Hiện Hợp không phải tượng trưng cho Thu Phân mà là

Quẻ #12 Thiên Địa Bỉ tượng trưng cho Thu Phân

2 Quẻ #63 và #64 là 2 quẻ dùng để điều khiển lục quái

Lục Quái 1 gồm có quẻ 35, 3, 4, 36, 40, 39

Lục Quái 2 gồm có quẻ 6, 37, 38, 5, 50, 49

DaoHoa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Huynh DaoHoa,

Bé hiểu được rồi.

Quẻ 63 và quẻ 64 là 2 quẻ trong thập Can chio nên mới có liên hệ với 2 lục quái

Còn quẻ 11 và 12 là 2 quẻ trong thập nhị Chi tượng trưng cho tháng 1 và tháng 7 Âm Lịch.

Cám ơn huynh

Bé LinhNhi

Share this post


Link to post
Share on other sites

NhiNhi,

Nguyên nhân chủ yếu của các mùa là trục tự quay của Trái Đất. Trục Trái Đất nó nghiêng một góc khoảng 23.4 độ. Vì thế, tại bất kỳ thời điểm nào trong năm, một phần của bề trái đất xoay trực tiếp hơn về phía các tia nắng từ Mặt Trời. Trong các khu vực ôn đới và vùng cực thì các mùa được ghi nhận bởi sự thay đổi trong lượng ánh nắng, thông thường nó tạo ra các chu kỳ trạng thái rụng lá của thực vật và ngủ đông của động vật. 4 mùa bắt đầu tại các điểm xuân phân với quái tượng Thiên Địa Thái Bình. Mùa thu bắt đầu ở thời điểm thu phân khi lá cây khô héo và rụng mất đi đó là lúc Thiên Địa Bỉ.

Posted Image

Các số trong hình là các độ số trong 64 quẻ Kinh Dịch

Đào Hoa

Share this post


Link to post
Share on other sites

... Huynh coi như vậy có đúng theo quy luật của Lưỡng Nghi Bát Quái hay không?

Bé LinhNhi

Nhinhi,

Không đúng như lời dặn của huynh. NhiNhi coi lại hình đó sẽ thấy bên nội và ngoại ngược với nhau

Đào Hoa

Share this post


Link to post
Share on other sites