Thiên Sứ

Trân Trọng Cảm ơn Các Nhà Tài Trợ

38 bài viết trong chủ đề này

Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phuơng trân trọng cảm ơn Tòa soan báo Tia Sáng tặng 200 bài báo có nội dung hoàn chỉnh về buối trao đổi giữa Nguyễn Vũ Tuấn Anh và Giáo sư Đào Vọng Đức, để làm quà tặng trong Hội thảo khoa học chuyên đề:

Tính khoa học của phong thủy trong kiến trúc và xây dựng.

Thay mặt Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Xin trân trọng cảm ơn đến Tòa soạn báo Tia Sáng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phuơng đã nhận được sự đóng góp hỗ trợ tài chính của cô Phương - nhân viên Cty Chứng khoán Âu Việt. Số tiền là: 500. 000 VND cho tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề:

Tính khoa học của phong thủy trong kiến trúc và xây dựng.

Thay mặt Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Xin trân trọng cảm ơn đến cô Phương.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phuơng đã nhận được sự đóng góp hỗ trợ tài chính của hội viên Thanhphuc và Hatgaolang. Số tiền là: 1. 000. 000 VND cho tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề:

Tính khoa học của phong thủy trong kiến trúc và xây dựng.

Thay mặt Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Xin trân trọng cảm ơn đến hội viên Thanhphuc và Hatgaolang.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phuơng đã nhận được sự đóng góp hỗ trợ tài chính của hội viên Thuhien. Số tiền là: 500. 000 VND cho tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề:

Tính khoa học của phong thủy trong kiến trúc và xây dựng.

Thay mặt Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Xin trân trọng cảm ơn đến hội viên Thuhien.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con chào Sư phụ

Arigato con xin đóng góp 200.000 đồng qua tài khoản cô Wild.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phuơng đã nhận được sự đóng góp hỗ trợ tài chính của hội viên Arigato. Số tiền là: 200. 000 VND cho tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề:

Tính khoa học của phong thủy trong kiến trúc và xây dựng.

Thay mặt Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Xin trân trọng cảm ơn đến hội viên Arigato.

Share this post


Link to post
Share on other sites

VPHN của Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phuơng đã nhận được sự đóng góp hỗ trợ tài chính của hội viên Thanh Vân. Số tiền là: 500. 000 VND cho tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề:

Tính khoa học của phong thủy trong kiến trúc và xây dựng.

Thay mặt Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Xin trân trọng cảm ơn đến hội viên Thanh Vân

Share this post


Link to post
Share on other sites

VPHN của Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phuơng đã nhận được sự đóng góp hỗ trợ tài chính của hội viên Vuminhanh. Số tiền là: 1.000. 000 VND cho tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề:

Tính khoa học của phong thủy trong kiến trúc và xây dựng.

Thay mặt Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Xin trân trọng cảm ơn đến hội viên Vuminhanh

Share this post


Link to post
Share on other sites

VPHN của Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phuơng đã nhận được sự đóng góp hỗ trợ tài chính của hội viên Thanhdc. Số tiền là: 300. 000 VND cho tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề:

Tính khoa học của phong thủy trong kiến trúc và xây dựng.

Thay mặt Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Xin trân trọng cảm ơn đến hội viên Thanhdc

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phuơng trân trọng cảm ơn anh Dũng và anh Tĩnh từ Cty EPC hỗ trợ một xe ô tô phục vụ hội thảo:

Tính khoa học của phong thủy trong kiến trúc và xây dựng.

Thay mặt Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Xin trân trọng cảm ơn đến hai anh và công ty EPC.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phuơng trân trọng cảm ơn anh Tomxp đã ủng hộ 800.000 đ ủng hộ hội thảo:

Tính khoa học của phong thủy trong kiến trúc và xây dựng.

Thay mặt Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Xin trân trọng cảm ơn đến anh Tomxp và rất xin lỗi anh vì đã cập nhật trễ !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phuơng đã nhận được sự đóng góp hỗ trợ tài chính 500. 000 VND của hội viên Minh Châu và hơn 5000. 000 VND của Hà Mạnh Hùng cho việc in 120 cuốn kỷ yếu cho Hội thảo khoa học chuyên đề:

Tính khoa học của phong thủy trong kiến trúc và xây dựng.

Thay mặt Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương - Xin trân trọng cảm ơn đến anh Hà Mạnh Hùng và Minh Châu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phuơng trân trọng cảm ơn anh Zinhzhang tác giả phần mềm "Định tâm nhà theo Phong Thủy Lạc Việt" và 200 CD ứng dụng phần mềm này để làm quà tặng các vị khách quí tham gia hội thảo:

Tính khoa học của phong thủy trong kiến trúc và xây dựng.

Thay mặt Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Xin trân trọng cảm ơn đến anh Zinhzhang.

Share this post


Link to post
Share on other sites