Luke

THUYÊT LƯỢNG TỬ VÀ BÍ ẨN CỦA BÓI DỊCH

3 bài viết trong chủ đề này

Kính gởi sư phụ Thiên Sứ,

Lục tìm những bài viết của thầy, đệ tử thấy tiểu luận Thuyết Lượng Tử và bí ẩn của bói Dịch rất giá trị để các anh em tìm hiểu sâu về phần lý thuyết cảm ứng. Đây là phần nội dung chưa hoàn chỉnh đệ tử còn lưu lại. Mong được thầy hoàn thiện và hướng dẫn cùng anh em.

Đệ tử

Luke

THUYÊT LƯỢNG TỬ VÀ BÍ ẨN CỦA BÓI DỊCH

Kính thưa quí vị!

Hôm nay Thiên Sứ tui lại xin được tường cái sở ngộ của mình, có thể xin được coi như một giả thiết trên con đường khám phá những bí ẩn của Lý học Đông phương. Một bí ẩn lớn nhất đã góp phần làm cho các học giả Đông Tây phải tốn nhiều giấy mực chính là phương pháp Bói Dịch.

Tiêu chí khoa học hiện đại cho rằng:

Một phương pháp hoặc một lý thuyết khoa học được coi là đúng phải có những tính chất sau đây:

Phải có khả năng lý giải một cách hợp lý hầu hết những vấn đề liên quan đến nó một cách nhất quán, hoàn chỉnh, có tính quy luật, tính khách quan và khả năng tiên tri.

Phương pháp bói Dịch, có vẻ như còn thiếu một yếu tố trong tiêu chí khoa học. Đó là tính qui luật.

Bởi vậy, chúng ta có thể không ngạc nhiên khi khái niệm huyền bí trong suy nghĩ của thế nhân khi nghĩ về Kinh Dịchvì hệ quả của nó chính do phương pháp bói Dịch. Nhưng tính khoa học của Kinh Dịch và phương pháp bói Dịch theo thời gian bốc quẻ – chính là khả năng tiên tri của nó.

Điều cần lý giải ở đây là tính ngẫu nhiên trong một chuỗi những sự kiện liên quan đến phương pháp bói Dịch và khả năng tiên tri đã tạo nên sự bí ẩn của nó.

Trước khi tìm hiểu vấn đề này, chúng ta xét những yếu tố ngẫu nhiên cấu thành trong phương pháp Bốc Dịch. Theo tôi chúng là sự liên hệ giữa ba yếu tố cấu thành sau đây:

1) Sự kiện cần bói:

Để xảy ra một sự kiện gồm rất nhiều yếu tố tương tác phức tạp; mà Phật pháp gọi là sự kết hợp của những nhân duyên.

Phải chăng bản thân sự kiện đã có tính tổng hợp những yếu tố ngẫu nhiên?

2) Thời điểm ngườin đi coi bói

Vì muốn biết bản chất sự kiện hoặc diễn tiến của sự kiện. Thời điểm này hoàn toàn mang tính ngẫu nhiên. Bởi tính tổng hợp của những dữ kiện dẫn đến quyết định trong ý thức của người cần coi bói.

3) Thời điểm ngẫu nhiên khi gieo quẻ:

Nó tùy thuộc vào cảm hứng của người bói với bất cứ phương pháp nào: gieo tiền, tính giờ xem vv.. với sự giải đoán chính xác cho bản chất hoặc diễn tiến của sự việc (Ở đây tôi loại trừ khả năng đoán sai).

Sự kết hợp của ba yếu tố này bao gồm rất nhiều yếu tố ngẫu nhiên – trong quan niệm thông thường của thế nhân - theo thứ tự được trình bày sau:

1) Diễn tiến của sự việc – gồm rất nhiều sự tương tác phức tạp – và cũng bao hàm tính ngẫu nhiên. Nhưng chúng không mang tính huyền bí, vì con người nhận thức được nó sau khi sự kiện xảy ra và giải thích nó theo cái nhìn quen thuộc của đời thường. Thí dụ:một vụ đụng xe khiến một người hấp hối,không biết sống hay chết.

2) Người coi bói - muốn biết bản chất hoặc diễn biến sự kiện. Tính ngẫu nhiên cao hơn cách nhìn nhận diễn biến hình thành sự kiện. Điều này được thể hiện ở thời điểm đi coi bói và được coi bói. Nhưng đến đây tính huyền bí vẫn chưa thể hiện rõ; vì diễn biến tâm lý trong nội tâm người cần hỏi được giải thích được bởi chính người đó; hoặc tâm lý chung của con người.

3) Thời điểm coi quẻ và sự lý giải chính xác diễn biến hoặc bản chất sự kiện của quẻ bói. Tính ngẫu nhiên do thời gian xuất hiện quẻ tương ứng và sự giải thích đúng diễn biến sự kiện mang tính tiên tri. Đây chính là hiện tượng huyền bí của bói Dịch.

Nhưng ngược lại, đây cũng là cơ sở để đặt vấn để về tính quy luật trong hàng loạt sự kiện ngẫu nhiên - trong đó bao hàm tính huyền bí - vì khả năng tiên tri theo phương pháp của nó. Hay nói một cách khác: Tính huyền bí này cộng với một loạt tính ngẫu nhiên trong diễn tiến toàn bộ sự kiện và tính tiên tri, khiến cho chúng ta phải đặt vấn đề về tính qui luật cho tất cả mọi hiện tượng xâu chuỗi trong hàng loạt tính ngẫu nhiên này. Vì nếu không có tính qui luật thì không có khả năng tiên tri.

Nhưng đó là qui luật gì?

Tiêu chí của khoa học hiện đại được phát biểu như sau:

“Một lý thuyết khoa học chỉ được coi là đúng nếu nó giải thích một cách hợp lý hầu hết những vấn đề liên quan đến nó một cách nhất quán, hoàn chỉnh, có tính qui luật, tính khách quan và có khả năng tiên tri”.

Như vậy – theo khoa học hiện đại – người ta không thể bói (tiên tri) được chuyện của thần thánh hay ma quỉ (Tại sao?); nói theo Phật pháp là “chuyện lông rùa sừng thỏ”. Người ta chỉ có thể tiên tri được những cái tất yếu sẽ xảy ra mang tính qui luật. Vào thời Hán đã có học giả là Ban Cố cho rằng “Chu Dịch“ nghĩa là tuần hoàn (mang tính qui luật – tính từ) chứ không phải là Dịch của nhà Chu (Danh từ).

Trong cuốn “Lược sử thời gian” .mục “Bức tranh của chúng ta về vũ trụ” W.Hawking cũng viết :

“Bây giờ, nếu bạn đã tin rằng vũ trụ không phải là tuỳ tiện mà được điều khiển bởi những qui luật xác định thì điều tối hậu là cần phải kết hợp những lý thuyết riêng phần thành một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh có khả năng mô tả được mọi điều trong vũ trụ .

Nhưng trong quá trình tìm kiếm một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh như vậy, lại vấp phải một nghịch lý rất căn bản. Những ý niệm về các lý thuyết khoa học được phác ra ở trên xem rằng chúng ta là một sinh vật có lý trí tự do quan sát vũ trụ theo ý chúng ta và rút ra những suy diễn logic từ những cái mà chúng ta nhìn thấy (ý niệm chủ quan) .Trong một sơ đồ như thế, sẽ là hợp lý nếu cho rằng chúng ta ngày càng tiến gần tới các qui luật điều khiển vũ trụ .

Nhưng nếu quả thực có một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh, thì nó cũng sẽ có thể quyết định những hành động của chúng ta .

Và như vậy tự bản thân lý thuyết đó sẽ quyết định kết quả việc tìm kiếm lý thuyết đó của chúng ta.

Như thế, tại sao nó sẽ quyết định rằng chúng ta sẽ đi tới quyết định đúng từ những điều quan sát được? Hay tại sao nó không thể quyết định để chúng ta rút ra những kết luận sai ? Hay là không có một kết luận nào hết?”.

Qua đoạn trích dẫn trên của một nhà khoa học hàng đầu về vật lý thiên văn, quí vị cũng nhận thấy những chuỗi vấn đề liên kết sau đây :

* Một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh mô tả mọi điều trong vũ trụ .

* Lý thuyết này sẽ quyết định mọi hành động của con người. Kể cả việc con người nhận thức được lý thuyết đó. Hay nói theo một cái lẽ khác:Nó có khả năng tiên tri mọi hành động của con người và chi phối luôn cả tư duy của con người (“tự bản thân lý thuyết đó sẽ quyết định kết quả việc tìm kiếm lý thuyết đó của chúng ta”).

Bây giờ chúng ta lại xét đến thuyết Âm Dương Ngũ hành và Kinh Dịch. Đây là một học thuyết vũ trụ quan cổ giải thích từ sự hình thành vũ trụ (“Dịch hữu Thái cực ; thị sinh lưỡng nghi ..” có thể hiểu rằng:

Sự vận động của vũ trụ bắt đầu từ Thái cực … cho đến mọi vấn đề liên quan đến con người (sự bói toán) …Như vậy: Thuyết Âm Dương Ngũ hành và Kinh Dịch có đầy đủ những yếu tố của một học thuyết vũ trụ quan giải thích từ sự hình thành vũ trụ đến mọi vấn đề liên quan đến con người (tất nhiên theo những khái niệm quy ước theo phương pháp luận của nó; mà nhiều khái niệm đã xa lạ với chúng ta) và có khả năng tiên tri mà trong đó quyết định cả ý thức của con người.

Tất cả những điều này hoàn toàn giải thích những ý tưởng của W.Hawking về một lý thuyết thống nhất và những điều kiện của nó (mà khoa học hiện đại chưa lý giải được mà chỉ đặt vấn đề cho nó qua đoạn trích dẫn đã tường với quí vị ở trên).

Vậy tính huyền bí vì những sự ngẫu nhiên giữa thời điểm gieo quẻ và khả năng lý giải mang tính tiên tri của nó với sự việc cần hỏi là một điều huyền bí hay là một khả năng có thể lý giải trên cơ sở khoa học hiện đại – khi đặt vấn đề về tính khoa học của nó là sự phản ánh những quy luật của vũ trụ ?

Theo như tiêu chí khoa học đã trình bày ở trên thì:

Không có tính quy luật thì sẽ không có khả năng tiên tri

Vậy khả năng tiên tri trên hàng loạt cái ngẫu nhiên trong phương pháp Bốc Dịch đã trình bày ở trên, sẽ phải là kết quả của một sự tương tác rất phức tạp nhưng mang tính qui luật.

Hiện tượng bí ẩn này lại liên quan đến những thực nghiệm mới nhất thuộc về thuyết vật lý lượng tử.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin chân thành cảm ơn Luke, đây là một bài viết rất có giá trị đối với những người yêu thích, nghiên cứu về lý học đông phương!

Đệ tử Random đề nghị Sư phụ Thiên sứ hoàn thành phần còn lại của bài viết Luke đã post lên :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bài viết này lần đầu tiên tôi đưa lên ở web tuvilyso.com. Hồi ấy tôi đã hoàn chỉnh bài viết này. Nhưng sau này kiếm lại thì không đầy đủ. Hiện tôi đang ở Hanoi. Khi về tôi sẽ hoàn chỉnh bài viết này. Bởi vì cần một số tư liệu về những cuộc thí nghiệm liên quan đến Thuyết Lượng Tử.

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites