• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Dịch Học

Tất cả các đề tài liến quan đến lý thuyết Kinh Dịch đều có thể trao đổi tại nơi đây.

77 chủ đề trong chuyên mục này

  • 28 trả lời
  • 45.582 views
  • 31 trả lời
  • 21.322 views
  • 44 trả lời
  • 8.083 views
  • 3 trả lời
  • 7.484 views
  • 0 trả lời
  • 3.838 views
  • 43 trả lời
  • 17.112 views
  • 0 trả lời
  • 3.107 views
  • 0 trả lời
  • 2.635 views
  • 8 trả lời
  • 24.888 views
  • 23 trả lời
  • 7.035 views
  • 0 trả lời
  • 8.472 views
  • 2 trả lời
  • 3.814 views
  • 1 trả lời
  • 4.811 views
  • 9 trả lời
  • 7.626 views
  • 2 trả lời
  • 2.733 views