• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Dịch Học

Tất cả các đề tài liến quan đến lý thuyết Kinh Dịch đều có thể trao đổi tại nơi đây.

77 chủ đề trong chuyên mục này

  • 31 trả lời
  • 21.323 views
  • 28 trả lời
  • 45.587 views
  • 135 trả lời
  • 35.314 views
  • 53 trả lời
  • 39.489 views
  • 44 trả lời
  • 8.084 views
  • 43 trả lời
  • 17.114 views
  • 42 trả lời
  • 20.457 views
  • 31 trả lời
  • 8.647 views
  • 30 trả lời
  • 14.673 views
  • 27 trả lời
  • 27.147 views
  • 27 trả lời
  • 11.422 views
  • 25 trả lời
  • 13.656 views
  • 25 trả lời
  • 14.736 views
  • 23 trả lời
  • 7.036 views
  • 22 trả lời
  • 14.183 views