• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nâng cấp hệ thống diễn đàn   17/11/2016

   Hệ thống diễn đàn đang trong quá trình nâng cấp lên phiên bản mới, còn nhiều công việc chưa hoàn thiện.  Chúng tôi sẽ hoàn thành quá trình nâng cấp trong thời gian sớm nhất. Trân Trọng. Thành viên sử dụng địa chỉ email để đăng nhập Bá Kiến

Đông Y

Subforums

 1. Nghiên cứu về hiện đại hóa y học cổ truyền

  Các bài viết Nghiên cứu về hiện đại hóa y học cổ truyền của thành viên học hỏi:
  “Sử dụng Hiệu điện thế sinh học và Điện huyệt đồ của các huyệt châm cứu thuộc hệ kinh lạc, để chẩn đoán tạng phủ kinh lạc nào có bệnh, tạng phủ kinh lạc nào bình thường không bệnh”

  6
  bài viết

14 chủ đề trong chuyên mục này

  • 4 trả lời
  • 1.491 views
  • 0 trả lời
  • 388 views
  • 3 trả lời
  • 1.099 views
  • 2 trả lời
  • 630 views
  • 0 trả lời
  • 1.570 views
  • 0 trả lời
  • 2.047 views
  • 2 trả lời
  • 1.962 views
  • 0 trả lời
  • 996 views
  • 0 trả lời
  • 1.669 views
  • 13 trả lời
  • 8.295 views
  • 0 trả lời
  • 1.474 views
  • 0 trả lời
  • 1.235 views
  • 0 trả lời
  • 3.826 views
  • 0 trả lời
  • 2.027 views