• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Lưu trữ

Các bài viết Dự Báo và Chứng Nghiệm qua các năm

18 chủ đề trong chuyên mục này

  • 129 trả lời
  • 20.917 views
  • 782 trả lời
  • 103.908 views
  • 15 trả lời
  • 17.797 views
  • 1.429 trả lời
  • 289.985 views
  • 70 trả lời
  • 27.116 views
  • 1.273 trả lời
  • 206.711 views
  • 1.454 trả lời
  • 257.384 views
  • 4 trả lời
  • 5.930 views
  • 853 trả lời
  • 141.020 views
  • 190 trả lời
  • 42.421 views
  • 1.268 trả lời
  • 155.910 views
  • 9 trả lời
  • 15.616 views
  • 1 trả lời
  • 7.756 views
  • 0 trả lời
  • 1.541 views
  • 21 trả lời
  • 6.383 views