• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Lưu trữ

Các bài viết Dự Báo và Chứng Nghiệm qua các năm

18 chủ đề trong chuyên mục này

  • 129 trả lời
  • 24.326 views
  • 782 trả lời
  • 115.560 views
  • 15 trả lời
  • 18.774 views
  • 1.429 trả lời
  • 307.477 views
  • 70 trả lời
  • 29.603 views
  • 1.273 trả lời
  • 221.876 views
  • 1.454 trả lời
  • 277.825 views
  • 4 trả lời
  • 6.422 views
  • 853 trả lời
  • 152.894 views
  • 190 trả lời
  • 48.545 views
  • 1.268 trả lời
  • 170.887 views
  • 9 trả lời
  • 16.709 views
  • 1 trả lời
  • 7.947 views
  • 0 trả lời
  • 1.739 views
  • 21 trả lời
  • 6.964 views