• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Lưu trữ

Các bài viết Dự Báo và Chứng Nghiệm qua các năm

18 chủ đề trong chuyên mục này

  • 129 trả lời
  • 29.399 views
  • 782 trả lời
  • 134.085 views
  • 15 trả lời
  • 19.940 views
  • 1.429 trả lời
  • 337.094 views
  • 70 trả lời
  • 34.351 views
  • 1.273 trả lời
  • 248.225 views
  • 1.454 trả lời
  • 307.262 views
  • 4 trả lời
  • 7.143 views
  • 853 trả lời
  • 172.806 views
  • 190 trả lời
  • 56.877 views
  • 1.268 trả lời
  • 214.682 views
  • 9 trả lời
  • 17.703 views
  • 1 trả lời
  • 8.292 views
  • 0 trả lời
  • 2.161 views
  • 21 trả lời
  • 7.967 views