• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Lưu trữ

Các bài viết Dự Báo và Chứng Nghiệm qua các năm

18 chủ đề trong chuyên mục này

  • 1.454 trả lời
  • 277.535 views
  • 1.429 trả lời
  • 307.194 views
  • 1.273 trả lời
  • 221.650 views
  • 853 trả lời
  • 152.619 views
  • 782 trả lời
  • 115.378 views
  • 190 trả lời
  • 48.465 views
  • 129 trả lời
  • 24.279 views
  • 70 trả lời
  • 29.567 views
  • 15 trả lời
  • 18.766 views
  • 4 trả lời
  • 6.413 views
  • 1.268 trả lời
  • 170.658 views
  • 21 trả lời
  • 6.954 views
  • 11 trả lời
  • 53.049 views
  • 9 trả lời
  • 16.699 views
  • 1 trả lời
  • 2.084 views