• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Các Môn Dự Đoán Khác

Các phương pháp ứng dụng dự báo khác chưa thống kê được mà các bạn biết có thể trao đổi ở đây.

116 chủ đề trong chuyên mục này

  • 5 trả lời
  • 7.931 views
  • 156 trả lời
  • 178.221 views
  • 30 trả lời
  • 77.095 views
  • 13 trả lời
  • 41.011 views
  • 0 trả lời
  • 3.863 views
  • 1 trả lời
  • 30.894 views
  • 1 trả lời
  • 6.475 views
  • 0 trả lời
  • 1.645 views
  • 7 trả lời
  • 3.153 views
  • 0 trả lời
  • 3.546 views
  • 4 trả lời
  • 5.987 views
  • 1 trả lời
  • 6.675 views
  • 0 trả lời
  • 2.246 views
  • 4 trả lời
  • 2.866 views
  • 35 trả lời
  • 20.300 views