• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Các Môn Dự Đoán Khác

Các phương pháp ứng dụng dự báo khác chưa thống kê được mà các bạn biết có thể trao đổi ở đây.

116 chủ đề trong chuyên mục này

  • 5 trả lời
  • 8.628 views
  • 156 trả lời
  • 181.069 views
  • 30 trả lời
  • 91.410 views
  • 13 trả lời
  • 42.087 views
  • 0 trả lời
  • 4.821 views
  • 1 trả lời
  • 38.034 views
  • 1 trả lời
  • 7.756 views
  • 0 trả lời
  • 1.788 views
  • 7 trả lời
  • 3.462 views
  • 0 trả lời
  • 3.702 views
  • 4 trả lời
  • 6.565 views
  • 1 trả lời
  • 6.987 views
  • 0 trả lời
  • 2.420 views
  • 4 trả lời
  • 3.671 views
  • 35 trả lời
  • 22.108 views