• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Các Môn Dự Đoán Khác

Các phương pháp ứng dụng dự báo khác chưa thống kê được mà các bạn biết có thể trao đổi ở đây.

116 chủ đề trong chuyên mục này

  • 5 trả lời
  • 8.635 views
  • 156 trả lời
  • 181.096 views
  • 30 trả lời
  • 91.479 views
  • 13 trả lời
  • 42.099 views
  • 0 trả lời
  • 4.829 views
  • 1 trả lời
  • 38.046 views
  • 1 trả lời
  • 7.761 views
  • 0 trả lời
  • 1.789 views
  • 7 trả lời
  • 3.468 views
  • 0 trả lời
  • 3.703 views
  • 4 trả lời
  • 6.568 views
  • 1 trả lời
  • 6.990 views
  • 0 trả lời
  • 2.422 views
  • 4 trả lời
  • 3.675 views
  • 35 trả lời
  • 22.120 views