• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Bốc Dịch

Bạn có thể nhờ các nhà nghiên cứu về Dịch học dự báo cho những việc bạn quan tâm tại đây.

259 chủ đề trong chuyên mục này

  • 929 trả lời
  • 103.411 views
  • 31 trả lời
  • 152.006 views
  • 6 trả lời
  • 828 views
  • 0 trả lời
  • 147 views
  • 0 trả lời
  • 177 views
  • 0 trả lời
  • 125 views
  • 1 trả lời
  • 476 views
  • 0 trả lời
  • 885 views
  • 12 trả lời
  • 9.280 views
  • 0 trả lời
  • 1.393 views
  • 1 trả lời
  • 7.162 views
  • 1 trả lời
  • 1.186 views
  • 1 trả lời
  • 1.395 views
  • 4 trả lời
  • 1.301 views
  • 0 trả lời
  • 1.137 views