• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Bốc Dịch

Bạn có thể nhờ các nhà nghiên cứu về Dịch học dự báo cho những việc bạn quan tâm tại đây.

275 chủ đề trong chuyên mục này

  • 931 trả lời
  • 138.630 views
  • 0 trả lời
  • 352 views
  • 0 trả lời
  • 306 views
  • 0 trả lời
  • 554 views
  • 1 trả lời
  • 1.365 views
  • 0 trả lời
  • 304 views
  • 0 trả lời
  • 331 views
  • 0 trả lời
  • 322 views
  • 10 trả lời
  • 2.075 views
  • 31 trả lời
  • 157.624 views
  • 0 trả lời
  • 676 views
  • 0 trả lời
  • 709 views
  • 0 trả lời
  • 495 views
  • 1 trả lời
  • 1.046 views
  • 0 trả lời
  • 1.437 views