• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Bốc Dịch

Bạn có thể nhờ các nhà nghiên cứu về Dịch học dự báo cho những việc bạn quan tâm tại đây.

260 chủ đề trong chuyên mục này

  • 931 trả lời
  • 111.683 views
  • 31 trả lời
  • 154.688 views
  • 461 trả lời
  • 79.509 views
  • 7 trả lời
  • 28.622 views
  • 65 trả lời
  • 19.458 views
  • 0 trả lời
  • 15.683 views
  • 7 trả lời
  • 11.733 views
  • 27 trả lời
  • 11.639 views
  • 9 trả lời
  • 10.086 views
  • 1 trả lời
  • 9.720 views
  • 12 trả lời
  • 9.508 views
  • 17 trả lời
  • 7.175 views
  • 28 trả lời
  • 6.097 views
  • 15 trả lời
  • 6.043 views
  • 5 trả lời
  • 5.974 views