• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Bốc Dịch

Bạn có thể nhờ các nhà nghiên cứu về Dịch học dự báo cho những việc bạn quan tâm tại đây.

272 chủ đề trong chuyên mục này

  • 4 trả lời
  • 1.668 views
  • 1 trả lời
  • 1.431 views
  • 0 trả lời
  • 1.194 views
  • 0 trả lời
  • 1.209 views
  • 0 trả lời
  • 15.816 views
  • 0 trả lời
  • 1.335 views
  • 0 trả lời
  • 1.083 views
  • 2 trả lời
  • 3.441 views
  • 0 trả lời
  • 1.312 views
  • 9 trả lời
  • 10.882 views
  • 7 trả lời
  • 2.700 views
  • 1 trả lời
  • 1.352 views
  • 0 trả lời
  • 1.824 views
  • 0 trả lời
  • 1.215 views
  • 0 trả lời
  • 1.031 views