• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Các Môn Dự Đoán Khác

Có hàng trăm phương pháp dự báo còn lưu truyền trong dân gian bằng cách dùng chân gà, lá trầu, quả cau, nắm là, bài Tây…. Bạn có thể tìm hiểu ở đây.

301 chủ đề trong chuyên mục này

  • 0 trả lời
  • 1.107 views
  • 0 trả lời
  • 887 views
  • 0 trả lời
  • 660 views
  • 0 trả lời
  • 2.743 views
  • 1 trả lời
  • 1.267 views
  • 0 trả lời
  • 1.169 views
  • 0 trả lời
  • 998 views
  • 0 trả lời
  • 925 views
  • 12 trả lời
  • 17.782 views
  • 0 trả lời
  • 1.239 views
  • 0 trả lời
  • 984 views
  • 0 trả lời
  • 994 views
  • 0 trả lời
  • 1.490 views
  • 50 trả lời
  • 112.114 views
  • 1 trả lời
  • 1.123 views