• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Các Môn Dự Đoán Khác

Có hàng trăm phương pháp dự báo còn lưu truyền trong dân gian bằng cách dùng chân gà, lá trầu, quả cau, nắm là, bài Tây…. Bạn có thể tìm hiểu ở đây.

283 chủ đề trong chuyên mục này

  • 6 trả lời
  • 1.579 views
  • 6 trả lời
  • 95.827 views
  • 6 trả lời
  • 2.373 views
  • 5 trả lời
  • 12.630 views
  • 5 trả lời
  • 10.259 views
  • 5 trả lời
  • 2.539 views
  • 5 trả lời
  • 16.594 views
  • 5 trả lời
  • 5.036 views
  • 5 trả lời
  • 2.135 views
  • 5 trả lời
  • 15.908 views
  • 5 trả lời
  • 10.154 views
  • 5 trả lời
  • 2.397 views
  • 5 trả lời
  • 3.772 views
  • 5 trả lời
  • 2.343 views
  • 5 trả lời
  • 2.359 views