• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Mạn Đàm

1.007 chủ đề trong chuyên mục này

  • 100 trả lời
  • 42.585 views
  • 85 trả lời
  • 23.648 views
  • 48 trả lời
  • 21.119 views
  • 26 trả lời
  • 14.030 views
  • 22 trả lời
  • 14.288 views
  • 20 trả lời
  • 8.254 views
  • 20 trả lời
  • 6.962 views
  • 17 trả lời
  • 10.016 views
  • 13 trả lời
  • 5.619 views
  • 6 trả lời
  • 12.074 views
  • 5 trả lời
  • 4.420 views
  • 106 trả lời
  • 14.263 views
  • 87 trả lời
  • 91.740 views
  • 83 trả lời
  • 14.336 views
  • 82 trả lời
  • 13.204 views