• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Mạn Đàm

982 chủ đề trong chuyên mục này

  • 99 trả lời
  • 38.365 views
  • 85 trả lời
  • 18.989 views
  • 48 trả lời
  • 18.362 views
  • 22 trả lời
  • 12.402 views
  • 26 trả lời
  • 12.306 views
  • 6 trả lời
  • 11.473 views
  • 17 trả lời
  • 8.710 views
  • 20 trả lời
  • 7.004 views
  • 13 trả lời
  • 4.940 views
  • 20 trả lời
  • 4.803 views
  • 5 trả lời
  • 3.583 views
  • 13 trả lời
  • 437.462 views
  • 15 trả lời
  • 178.667 views
  • 87 trả lời
  • 88.913 views
  • 24 trả lời
  • 35.809 views