• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Mạn Đàm

982 chủ đề trong chuyên mục này

  • 0 trả lời
  • 658 views
  • 0 trả lời
  • 235 views
  • 0 trả lời
  • 470 views
  • 0 trả lời
  • 265 views
  • 0 trả lời
  • 487 views
  • 0 trả lời
  • 228 views
  • 72 trả lời
  • 6.319 views
  • 0 trả lời
  • 151 views
  • 17 trả lời
  • 1.157 views
  • 2 trả lời
  • 615 views
  • 4 trả lời
  • 867 views
  • 3 trả lời
  • 1.217 views
  • 2 trả lời
  • 1.009 views
  • 1 trả lời
  • 846 views
  • 19 trả lời
  • 1.962 views