• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Giải Trí - Chuyện Lạ

5.425 chủ đề trong chuyên mục này

  • 289 trả lời
  • 73.745 views
  • 159 trả lời
  • 47.227 views
  • 73 trả lời
  • 23.460 views
  • 32 trả lời
  • 14.701 views
  • 22 trả lời
  • 11.452 views
  • 22 trả lời
  • 10.720 views
  • 338 trả lời
  • 48.274 views
  • 81 trả lời
  • 22.463 views
  • 76 trả lời
  • 14.566 views
  • 69 trả lời
  • 13.679 views
  • 69 trả lời
  • 10.374 views
  • 49 trả lời
  • 12.901 views
  • 39 trả lời
  • 9.322 views
  • 31 trả lời
  • 9.577 views
  • 28 trả lời
  • 6.890 views