• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thơ Ca Văn Chương Nghệ Thuật

300 chủ đề trong chuyên mục này

  • 243 trả lời
  • 57.489 views
  • 145 trả lời
  • 64.431 views
  • 103 trả lời
  • 31.581 views
  • 28 trả lời
  • 13.667 views
  • 13 trả lời
  • 11.194 views
  • 11 trả lời
  • 10.071 views
  • 11 trả lời
  • 4.755 views
  • 11 trả lời
  • 2.080 views
  • 223 trả lời
  • 35.365 views
  • 136 trả lời
  • 12.438 views
  • 74 trả lời
  • 63.745 views
  • 61 trả lời
  • 8.669 views
  • 48 trả lời
  • 11.799 views
  • 47 trả lời
  • 5.486 views
  • 29 trả lời
  • 1.940 views