• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tiềm Năng - Tâm Linh - Con Người

722 chủ đề trong chuyên mục này

  • 1.019 trả lời
  • 129.241 views
  • 18 trả lời
  • 17.885 views
  • 35 trả lời
  • 127.570 views
  • 163 trả lời
  • 55.622 views
  • 7 trả lời
  • 11.133 views
  • 40 trả lời
  • 24.129 views
  • 21 trả lời
  • 6.682 views
  • 4 trả lời
  • 7.525 views
  • 11 trả lời
  • 18.534 views
  • 0 trả lời
  • 8.743 views
  • 12 trả lời
  • 15.076 views
  • 10 trả lời
  • 13.190 views
  • 0 trả lời
  • 6.346 views
  • 0 trả lời
  • 23 views
  • 0 trả lời
  • 41 views