• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tiềm Năng - Tâm Linh - Con Người

719 chủ đề trong chuyên mục này

  • 164 trả lời
  • 52.805 views
  • 1.018 trả lời
  • 115.919 views
  • 35 trả lời
  • 123.944 views
  • 7 trả lời
  • 10.669 views
  • 40 trả lời
  • 23.084 views
  • 21 trả lời
  • 6.148 views
  • 4 trả lời
  • 7.181 views
  • 17 trả lời
  • 16.797 views
  • 11 trả lời
  • 17.180 views
  • 0 trả lời
  • 8.498 views
  • 12 trả lời
  • 14.508 views
  • 10 trả lời
  • 12.821 views
  • 0 trả lời
  • 6.187 views
  • 0 trả lời
  • 48 views
  • 0 trả lời
  • 553 views