• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tiềm Năng - Tâm Linh - Con Người

768 chủ đề trong chuyên mục này

  • 3 trả lời
  • 2.374 views
  • 1 trả lời
  • 2.008 views
  • 0 trả lời
  • 6.956 views
  • 0 trả lời
  • 2.966 views
  • 3 trả lời
  • 1.998 views
  • 0 trả lời
  • 1.935 views
  • 1 trả lời
  • 20.800 views
  • 9 trả lời
  • 5.504 views
  • 0 trả lời
  • 4.698 views
  • 0 trả lời
  • 10.068 views
  • 2 trả lời
  • 2.398 views
  • 0 trả lời
  • 2.085 views
  • 0 trả lời
  • 2.359 views
  • 0 trả lời
  • 2.425 views
  • 0 trả lời
  • 2.656 views