• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thông Tin Cập Nhật

1.526 chủ đề trong chuyên mục này

  • 2.441 trả lời
  • 262.599 views
  • 328 trả lời
  • 56.313 views
  • 123 trả lời
  • 44.399 views
  • 154 trả lời
  • 22.517 views
  • 67 trả lời
  • 19.275 views
  • 11 trả lời
  • 14.859 views
  • 48 trả lời
  • 7.253 views
  • 15 trả lời
  • 6.229 views
  • 5 trả lời
  • 5.039 views
  • 5 trả lời
  • 4.163 views
  • 1 trả lời
  • 3.581 views
  • 3 trả lời
  • 55.573 views
  • 2 trả lời
  • 27.254 views
  • 193 trả lời
  • 21.879 views
  • 70 trả lời
  • 17.151 views