• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thông Tin Cập Nhật

1.257 chủ đề trong chuyên mục này

  • 0 trả lời
  • 763 views
  • 0 trả lời
  • 1.211 views
  • 0 trả lời
  • 918 views
  • 0 trả lời
  • 1.012 views
  • 0 trả lời
  • 1.009 views
  • 1 trả lời
  • 1.336 views
  • 0 trả lời
  • 868 views
  • 0 trả lời
  • 914 views
  • 1 trả lời
  • 2.095 views
  • 1 trả lời
  • 1.322 views
  • 0 trả lời
  • 865 views
  • 0 trả lời
  • 945 views
  • 0 trả lời
  • 1.095 views
  • 2 trả lời
  • 1.325 views
  • 0 trả lời
  • 1.064 views