• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Lạc Việt Độn Toán

97 chủ đề trong chuyên mục này

  • 569 trả lời
  • 68.515 views
  • 461 trả lời
  • 164.862 views
  • 526 trả lời
  • 73.931 views
  • 70 trả lời
  • 17.754 views
  • 7 trả lời
  • 5.145 views
  • 386 trả lời
  • 49.110 views
  • 56 trả lời
  • 40.185 views
  • 0 trả lời
  • 4.572 views
  • 7 trả lời
  • 1.570 views
  • 0 trả lời
  • 615 views
  • 2 trả lời
  • 2.166 views
  • 10 trả lời
  • 4.000 views
  • 65 trả lời
  • 11.722 views
  • 1 trả lời
  • 2.918 views
  • 10 trả lời
  • 4.801 views