• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Lạc Việt Độn Toán

97 chủ đề trong chuyên mục này

  • 461 trả lời
  • 167.108 views
  • 526 trả lời
  • 76.309 views
  • 572 trả lời
  • 71.575 views
  • 386 trả lời
  • 50.817 views
  • 56 trả lời
  • 40.770 views
  • 70 trả lời
  • 18.258 views
  • 7 trả lời
  • 5.239 views
  • 0 trả lời
  • 4.658 views
  • 86 trả lời
  • 33.860 views
  • 104 trả lời
  • 31.728 views
  • 94 trả lời
  • 26.099 views
  • 75 trả lời
  • 20.353 views
  • 82 trả lời
  • 19.208 views
  • 44 trả lời
  • 18.496 views
  • 3 trả lời
  • 17.613 views