• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thông Báo

78 chủ đề trong chuyên mục này

  • 0 trả lời
  • 2.162 views
  • 0 trả lời
  • 1.902 views
  • 0 trả lời
  • 2.264 views
  • 0 trả lời
  • 4.179 views
  • 0 trả lời
  • 6.117 views
  • 0 trả lời
  • 323 views
  • 1 trả lời
  • 232 views
  • 0 trả lời
  • 238 views
  • 0 trả lời
  • 729 views
  • 1 trả lời
  • 659 views
  • 1 trả lời
  • 1.267 views
  • 0 trả lời
  • 424 views
  • 2 trả lời
  • 1.201 views
  • 2 trả lời
  • 1.559 views
  • 1 trả lời
  • 1.166 views