• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thông Báo

78 chủ đề trong chuyên mục này

  • 0 trả lời
  • 1.372 views
  • 0 trả lời
  • 2.210 views
  • 0 trả lời
  • 2.146 views
  • 1 trả lời
  • 4.834 views
  • 0 trả lời
  • 9.021 views
  • 1 trả lời
  • 4.673 views
  • 5 trả lời
  • 4.092 views
  • 1 trả lời
  • 5.733 views
  • 31 trả lời
  • 13.912 views
  • 0 trả lời
  • 5.647 views
  • 0 trả lời
  • 2.533 views
  • 0 trả lời
  • 2.854 views
  • 3 trả lời
  • 6.263 views
  • 0 trả lời
  • 4.985 views
  • 0 trả lời
  • 2.897 views