• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tử Bình - Bát Tự

44 chủ đề trong chuyên mục này

  • 13 trả lời
  • 13.074 views
  • 52 trả lời
  • 105.612 views
  • 12 trả lời
  • 97.968 views
  • 8 trả lời
  • 34.361 views
  • 21 trả lời
  • 24.881 views
  • 36 trả lời
  • 23.580 views
  • 70 trả lời
  • 23.136 views
  • 19 trả lời
  • 19.201 views
  • 3 trả lời
  • 18.018 views
  • 1 trả lời
  • 14.263 views
  • 13 trả lời
  • 13.269 views
  • 27 trả lời
  • 12.866 views
  • 11 trả lời
  • 11.881 views
  • 2 trả lời
  • 10.372 views
  • 20 trả lời
  • 9.546 views