• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tử Bình - Bát Tự

44 chủ đề trong chuyên mục này

  • 20 trả lời
  • 9.772 views
  • 12 trả lời
  • 99.384 views
  • 0 trả lời
  • 2.951 views
  • 1 trả lời
  • 2.409 views
  • 1 trả lời
  • 6.329 views
  • 19 trả lời
  • 7.199 views
  • 19 trả lời
  • 19.774 views
  • 21 trả lời
  • 25.231 views
  • 0 trả lời
  • 7.375 views
  • 0 trả lời
  • 3.553 views
  • 1 trả lời
  • 4.525 views
  • 2 trả lời
  • 10.545 views
  • 1 trả lời
  • 6.829 views
  • 1 trả lời
  • 7.405 views