• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tử Bình Bát Tự

157 chủ đề trong chuyên mục này

  • 0 trả lời
  • 277 views
  • 0 trả lời
  • 115 views
  • 0 trả lời
  • 120 views
  • 0 trả lời
  • 123 views
  • 0 trả lời
  • 86 views
  • 0 trả lời
  • 80 views
  • 0 trả lời
  • 101 views
  • 0 trả lời
  • 112 views
  • 0 trả lời
  • 115 views
  • 289 trả lời
  • 34.309 views
  • 0 trả lời
  • 264 views
  • 0 trả lời
  • 373 views
  • 181 trả lời
  • 33.369 views
  • 0 trả lời
  • 417 views
  • 1 trả lời
  • 618 views