• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tử Bình Bát Tự

148 chủ đề trong chuyên mục này

  • 289 trả lời
  • 30.192 views
  • 0 trả lời
  • 150 views
  • 0 trả lời
  • 253 views
  • 181 trả lời
  • 29.905 views
  • 0 trả lời
  • 295 views
  • 1 trả lời
  • 465 views
  • 1 trả lời
  • 1.036 views
  • 0 trả lời
  • 1.004 views
  • 0 trả lời
  • 1.666 views
  • 0 trả lời
  • 965 views
  • 2 trả lời
  • 1.620 views
  • 0 trả lời
  • 966 views
  • 3 trả lời
  • 1.425 views
  • 14 trả lời
  • 11.589 views
  • 6 trả lời
  • 4.487 views