• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tử Bình Bát Tự

419 chủ đề trong chuyên mục này

  • 289 trả lời
  • 42.447 views
  • 181 trả lời
  • 40.981 views
  • 38 trả lời
  • 15.848 views
  • 14 trả lời
  • 14.568 views
  • 35 trả lời
  • 9.951 views
  • 48 trả lời
  • 9.458 views
  • 4 trả lời
  • 7.575 views
  • 4 trả lời
  • 7.527 views
  • 32 trả lời
  • 6.880 views
  • 14 trả lời
  • 5.756 views
  • 6 trả lời
  • 5.132 views
  • 4 trả lời
  • 4.426 views
  • 5 trả lời
  • 4.347 views
  • 18 trả lời
  • 4.314 views
  • 14 trả lời
  • 4.084 views