• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Hoạt Động Của Trung Tâm

Thông tin về các sự kiện và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương

69 chủ đề trong chuyên mục này

  • 0 trả lời
  • 460 views
  • 2 trả lời
  • 676 views
  • 0 trả lời
  • 631 views
  • 5 trả lời
  • 1.828 views
  • 1 trả lời
  • 1.159 views
  • 0 trả lời
  • 287 views
  • 0 trả lời
  • 477 views
  • 1 trả lời
  • 1.427 views
  • 1 trả lời
  • 551 views
  • 0 trả lời
  • 870 views
  • 135 trả lời
  • 10.693 views
  • 142 trả lời
  • 17.631 views
  • 15 trả lời
  • 2.316 views
  • 45 trả lời
  • 12.632 views
  • 3 trả lời
  • 1.991 views