• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Hoạt Động Của Trung Tâm

Thông tin về các sự kiện và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương

69 chủ đề trong chuyên mục này

  • 30 trả lời
  • 7.376 views
  • 5 trả lời
  • 2.317 views
  • 38 trả lời
  • 11.595 views
  • 10 trả lời
  • 3.005 views
  • 3 trả lời
  • 1.870 views
  • 72 trả lời
  • 10.669 views
  • 47 trả lời
  • 7.461 views
  • 87 trả lời
  • 12.670 views
  • 25 trả lời
  • 5.364 views
  • 75 trả lời
  • 11.113 views
  • 312 trả lời
  • 46.374 views
  • 20 trả lời
  • 6.249 views
  • 24 trả lời
  • 10.525 views
  • 51 trả lời
  • 9.722 views
  • 99 trả lời
  • 16.349 views