• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Nghiên Cứu Cổ Sử Việt

Những vấn đề liên quan đến cổ sử Việt...

24 chủ đề trong chuyên mục này

  • 100 trả lời
  • 37.669 views
  • 7 trả lời
  • 6.725 views
  • 4 trả lời
  • 1.637 views
  • 18 trả lời
  • 3.098 views
  • 0 trả lời
  • 5.586 views
  • 0 trả lời
  • 1.698 views
  • 2 trả lời
  • 3.007 views
  • 1 trả lời
  • 2.696 views
  • 2 trả lời
  • 2.117 views
  • 29 trả lời
  • 18.262 views
  • 2 trả lời
  • 4.733 views
  • 0 trả lời
  • 2.516 views
  • 0 trả lời
  • 3.814 views
  • 6 trả lời
  • 4.468 views
  • 14 trả lời
  • 8.170 views