• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Nghiên Cứu Cổ Sử Việt

Những vấn đề liên quan đến cổ sử Việt...

25 chủ đề trong chuyên mục này

  • 100 trả lời
  • 39.706 views
  • 7 trả lời
  • 7.057 views
  • 0 trả lời
  • 296 views
  • 4 trả lời
  • 1.988 views
  • 18 trả lời
  • 3.745 views
  • 0 trả lời
  • 6.228 views
  • 0 trả lời
  • 1.877 views
  • 2 trả lời
  • 3.564 views
  • 1 trả lời
  • 3.000 views
  • 2 trả lời
  • 2.330 views
  • 29 trả lời
  • 19.413 views
  • 2 trả lời
  • 4.996 views
  • 0 trả lời
  • 2.720 views
  • 0 trả lời
  • 4.205 views
  • 6 trả lời
  • 4.902 views