• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Nghiên Cứu Cổ Sử Việt

Những vấn đề liên quan đến cổ sử Việt...

25 chủ đề trong chuyên mục này

  • 100 trả lời
  • 39.678 views
  • 7 trả lời
  • 7.050 views
  • 0 trả lời
  • 288 views
  • 4 trả lời
  • 1.981 views
  • 18 trả lời
  • 3.736 views
  • 0 trả lời
  • 6.217 views
  • 0 trả lời
  • 1.872 views
  • 2 trả lời
  • 3.550 views
  • 1 trả lời
  • 2.993 views
  • 2 trả lời
  • 2.323 views
  • 29 trả lời
  • 19.397 views
  • 2 trả lời
  • 4.987 views
  • 0 trả lời
  • 2.717 views
  • 0 trả lời
  • 4.202 views
  • 6 trả lời
  • 4.892 views