• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Cafe Lý Học

Nơi các thành viên tâm sự, xả stress...

4.747 chủ đề trong chuyên mục này

  • 4.610 trả lời
  • 633.716 views
  • 588 trả lời
  • 101.756 views
  • 152 trả lời
  • 42.142 views
  • 194 trả lời
  • 35.224 views
  • 53 trả lời
  • 16.963 views
  • 5 trả lời
  • 3.607 views
  • 0 trả lời
  • 3.183 views
  • 0 trả lời
  • 19.536 views
  • 68 trả lời
  • 13.897 views
  • 35 trả lời
  • 13.651 views
  • 6 trả lời
  • 12.909 views
  • 68 trả lời
  • 12.850 views
  • 50 trả lời
  • 12.369 views
  • 29 trả lời
  • 10.168 views
  • 38 trả lời
  • 9.306 views